Press Room

Press Room > Kurumumuz Norm Kadro Çalışmalarını Tamamladı

28/05/2020

İnsan kaynağımızı etkili şekilde kullanabilmek ve iş gücü verimliliğini arttırmak amacıyla başlattığımız norm kadro ve kariyer planlama çalışmalarımızı tamamladık. 

Ankara Genel Müdürlük, Ceyhan Deniz Terminali ve İstasyonlarımızda bulunan tüm birimlerimiz ile görüşülerek iş analizi çalışmaları tamamlandı. Ardından Kurumumuz stratejilerini oluşturabilmek adına “SWOT Analizi Çalıştayı” gerçekleştirildi. 

Mevcut durumu daha iyi görebilmek ve personelimiz istek ve düşüncelerini değerlendirebilmek için “Çalışan Memnuniyet Anketi” çalışması tüm kurum personelimiz ile gerçekleştirildi. 

SWOT analizi, iş analizi ve çalışan memnuniyet anketi sonuçları üst yönetim ile paylaşılarak sonuçlara ilişkin çalışmalar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatıldı. 

Kurumumuz gerçekleştirdiği bu çalışmalar sonucunda, çalışanlarının nitelik ve yetkinliklerini efektif bir şekilde kullanmayı ve işlevsel bir organizasyon yapısı kurarak liyakat esaslı şeffaf bir yapının oluşturulmasını hedeflemektedir.