Kurumsal

Kurumsal > Politika & Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

Boru hattı işletmeciliğinde; insana ve çevreye verdiği değer, müşteri memnuniyeti, operasyonel verimlilik, süreç mükemmeliyeti ve finansal yapı başlıklarında uluslararası platformda örnek gösterilen bir şirket olmak.

Misyonumuz

Uluslararası Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre standartlarına ve yüksek iş ahlakı prensiplerine göre çalışarak, ülke çıkarlarını üst düzeyde gözeterek, başarılı, verimli hizmet vermek ve ülkemizin gerçekleştirmeyi düşündüğü yeni uluslararası enerji projelerini hayata geçirmek için gereken vasıflı işgücünün yetişmesine katkı sağlamak.

Kalite, Sağlık & Emniyet, Çevre Politikamız

BIL, petrol işlemleri (Arama, Sondaj işlemleri, Üretim, Taşıma, Depolama, Pazarlama, Hizmet ve Rafineri), doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (SDG) işlemleri (İthalat, Taşıma, Dağıtım, Satış, vb.) şirketi olarak, ulusal ve uluslararası Kalite, Sağlık ve Emniyet, Çevre standartları, kural ve uygulamalarına uygun bir şekilde ürün ve hizmetleri gerçekleştirir.

BIL, bunu başarmak için aşağıdaki taahhütlerde bulunur;

 • Kalite, Sağlık ve Emniyet, Çevre yönetim sistemlerinin ve proseslerin performansının ve etkinliğinin sürekli geliştirilmesi;
 • Türk Mevzuatı, Uluslararası Anlaşmalar ve uygulanabilir tüm Kalite, Sağlık ve Emniyet, Çevre standart ve gerekliliklerine uyulması;
 • Çalışanlara, yüklenici ve altyüklenici çalışanlarına SEÇ yükümlülükleri ile politikanın iletilmesi, yaygınlaştırılması;
 • Yıllık Kalite ve SEÇ hedeflerinin oluşturulması ve performansa dayalı raporlama yapılması;
 • Çalışanlarımızın, yüklenici ve altyüklenici personelinin, faaliyet alanlarımızda bulunan ziyaretçilerin ve yerel halkın sağlığına ve emniyetine yönelik riskleri önlemek için tüm tedbirlerin alınması;
 • BIL ve yüklenici / altyüklenici faaliyetleri sonucunda oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması;
 • Paydaşlar ve diğer ilgili gruplardan geri bildirimlerin temin edilmesi ve gerekli adımların atılması;
 • Çalışanların, yüklenici ve altyüklenicilerin SEÇ Yönetim Sistemi hakkında farkındalıklarının oluşturulması ve ilgili faaliyetleri çevre ve toplum bütünlüğünü tehdit etmeden, kültürel ve tarihsel mirasa zarar vermeden emniyetli bir şekilde gerçekleştirecek yetkinlik ve bilinçte olmalarının sağlanması;
 • Tüm BIL, yüklenici ve altyüklenici personelinin Sıfır Hatalı Emniyet Kültürü’nü anlamaları ve farkında olmalarının sağlanması;
 • Calışanlarımızda, faaliyetlerimiz sonucu doğal kaynakların tüketildiği bilincinin artırılması ve kaynak tüketiminin mümkün mertebe asgariye indirilmesinin sağlanması;
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sürdürülmesi
 • Yerel halk ve komşular üzerindeki olumsuz sosyal etkilerin etkin kamu ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle asgariye indirilmesi.