Kurumsal

Kurumsal > Şirket Profili

Botaş International (BIL) Bakü Tiflis Ceyhan Ham petrol boru hattının Türkiye kısmının işletmecisidir. Bu operasyonun amacı 50 MTA(1.000.000 bpd) ham petrolün, 1076 km’si Türkiye'de bulunan Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den geçen boru hattı vasıtası ile Azerbaycan'dan Türkiye'ye güvenli ve verimli bir şekilde taşınmasıdır. Boru hattı Ceyhan'da yeni yapılan bir yükleme iskelesinde son bulmaktadır.

Stratejik Hedefler

  • Avrupa enerji talebini Hazar Denizi ve Ortadoguda bulunan enerji kaynakları ile karşılayarak bir değer oluşturmak. Petrol ve Doğal gaz piyasasında etkili ve bağımsız bir ses olarak liberal Pazar koşullarına katkıda bulunmak
  • Türkiye'ye dünya standartlarındaki maliyetle enerji sağlayabilmek
  • Müşterilerimizin memnuniyetini artırmak
  • Müşterek bir kültürü paylaşan kalite standatları yüksek dinamik ve sağlam yapılı bir organizasyon kurmak.
  • Stratejik ortaklıklar kurmak
  • Doğal çevreye karşı saygılı olmak, çalışanların güvenliğini gözetmek ve içinde bulunduğu sosyal çevreyi desteklemek
  • Çalışanların iş tatminini ve verimliliğini artırmak