Kurumsal

Kurumsal > Politika & Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

Boru hattı işletmeciliğinde; insana ve çevreye verdiği değer, müşteri memnuniyeti, operasyonel verimlilik, süreç mükemmeliyeti ve finansal yapı başlıklarında uluslararası platformda örnek gösterilen bir şirket olmak.

Misyonumuz

Uluslararası Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre standartlarına ve yüksek iş ahlakı prensiplerine göre çalışarak, ülke çıkarlarını üst düzeyde gözeterek, başarılı, verimli hizmet vermek ve ülkemizin gerçekleştirmeyi düşündüğü yeni uluslararası enerji projelerini hayata geçirmek için gereken vasıflı işgücünün yetişmesine katkı sağlamak.

Kalite, Sağlık & Emniyet, Çevre Politikamız

BIL, petrol işlemleri (Arama, Sondaj işlemleri, Üretim, Taşıma, Depolama, Pazarlama, Hizmet ve Rafineri), doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (SDG) işlemleri (İthalat, Taşıma, Dağıtım, Satış, vb.) şirketi olarak, ulusal ve uluslararası Kalite, Sağlık ve Emniyet, Çevre standartları, kural ve uygulamalarına uygun bir şekilde ürün ve hizmetleri gerçekleştirir.

BIL, bunu başarmak için aşağıdaki taahhütlerde bulunur;

 • Kalite, Sağlık ve Emniyet, Çevre yönetim sistemlerinin ve proseslerin performansının ve etkinliğinin sürekli geliştirilmesi;
 • Türk Mevzuatı, Uluslararası Anlaşmalar ve uygulanabilir tüm Kalite, Sağlık ve Emniyet, Çevre standart ve gerekliliklerine uyulması;
 • Çalışanlara, yüklenici ve altyüklenici çalışanlarına SEÇ yükümlülükleri ile politikanın iletilmesi, yaygınlaştırılması;
 • Yıllık Kalite ve SEÇ hedeflerinin oluşturulması ve performansa dayalı raporlama yapılması;
 • Çalışanlarımızın, yüklenici ve altyüklenici personelinin, faaliyet alanlarımızda bulunan ziyaretçilerin ve yerel halkın sağlığına ve emniyetine yönelik riskleri önlemek için tüm tedbirlerin alınması;
 • BIL ve yüklenici / altyüklenici faaliyetleri sonucunda oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması;
 • Paydaşlar ve diğer ilgili gruplardan geri bildirimlerin temin edilmesi ve gerekli adımların atılması;
 • Çalışanların, yüklenici ve altyüklenicilerin SEÇ Yönetim Sistemi hakkında farkındalıklarının oluşturulması ve ilgili faaliyetleri çevre ve toplum bütünlüğünü tehdit etmeden, kültürel ve tarihsel mirasa zarar vermeden emniyetli bir şekilde gerçekleştirecek yetkinlik ve bilinçte olmalarının sağlanması;
 • Tüm BIL, yüklenici ve altyüklenici personelinin Sıfır Hatalı Emniyet Kültürü’nü anlamaları ve farkında olmalarının sağlanması;
 • Calışanlarımızda, faaliyetlerimiz sonucu doğal kaynakların tüketildiği bilincinin artırılması ve kaynak tüketiminin mümkün mertebe asgariye indirilmesinin sağlanması;
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sürdürülmesi
 • Yerel halk ve komşular üzerindeki olumsuz sosyal etkilerin etkin kamu ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle asgariye indirilmesi.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

BIL, faaliyet gösterdiği alanlarda, insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş, finansal kaynaklar ve üçüncü şahıslara ait bilgilerin güvenliğinin sağlandığı, risklerin yönetildiği ve izlendiği, süreç performanslarının ölçüldüğü, bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin gözetildiği, ISO/IEC 27001 standardı kriterlerine uygun bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi mimarisi ve bu sistemin sürekliliğini esas alır.

BIL’in Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi temel prensipleri aşağıdaki gibidir; 

 • BIL’in işlediği, muhafaza ettiği ve diğer kuruluşlar ile paylaştığı bilgi varlıklarını gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine göre korumak,
 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri uygulamak için kurulmuş yönetim sistemini geliştirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • BIL’in vizyon ve misyonuna uygun olarak faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri değerlendirmek, sürekli iyileşme ihtiyaçlarını ve fırsatları tayin etmek,
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik gelişim ve değişimlere ayak uydurarak bu gelişim ve değişimleri takip etmek,
 • Bilgi güvenliği risklerinin etkisini azaltarak iş sürekliliğini sağlamak,
 • Tâbi olduğu ulusal ve uluslararası düzenlemelere, yasal ve ilgili mevzuat gereklerine, anlaşmalardan doğan yükümlülüklere, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklara uyum sağlamak,
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak,
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek,
 • BIL’in itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak,
 • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığı ve yetkinliklerini geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmek, gerekli desteği sağlayarak diğer yönetim sistemleriyle bütünleşik olarak sektörde örnek bir kuruluş olmak.